+

Албания > Италианска окупация (1939 - 1943)

Година
Разнообразие
Сортиране: Година
Година0.05L0.1L0.2L0.5L1L2L5L10LГодина
0.05L0.1L0.2L0.5L -  -  -  - 1941
0.05L0.1L0.2L0.5L -  -  -  - 1940
 -  - 0.2L/⊂
0.2L/⊄
0.5L/⊂
0.5L/⊄
1L/⊂
1L/⊄
2L/⊂
2L/⊄
5L10L1939
Парична система: 1 лек = 100 киндарки
0.05L - 0.05 лек
0.1L - 0.1 лек
0.2L - 0.2 лек
0.5L - 0.5 лек
1L - 1 лек
2L - 2 лека
5L - 5 лека
10L - 10 лека
uCoin