+

Френска Афар и Исса > Отвъдморски територии на Франция (1968 - 1975)

Година1F2F5F10F20F50F100FГодина
1F2F5F10F20F50F100F1975
1F -  -  -  -  -  - 1971
 -  -  - 10F - 50F100F1970
1F -  - 10F -  -  - 1969
 - 2F5F - 20F -  - 1968
Парична система: 1 франк = 100 сантима
1F - 1 франк
2F - 2 франка
5F - 5 франка
10F - 10 франка
20F - 20 франка
50F - 50 франка
100F - 100 франка
uCoin