+
Европа
Америка
Азия
Африка
Австралия и Океания
Изчезнали държави

Финландия > Република Финландия (Suomi) (1918 - 1962)

Разни
Сортиране: Година
Година1p5p10p25p50p1mk5mk10mk20mk50mk100mk200mkГодина
 -  -  -  -  - 1mk5mk10mk20mk50mk -  - 1962
 -  -  -  -  - 1mk5mk10mk20mk50mk -  - 1961
 -  -  -  -  - 1mk5mk10mk20mk50mk100mk - 1960
 -  -  -  -  - 1mk5mk - 20mk - 100mk200mk1959
 -  -  -  -  - 1mk5mk10mk20mk50mk100mk200mk1958
 -  -  -  -  - 1mk5mk - 20mk - 100mk200mk1957
 -  -  -  -  - 1mk5mk10mk20mk50mk100mk200mk1956
 -  -  -  -  - 1mk5mk10mk20mk50mk -  - 1955
 -  -  -  -  - 1mk5mk10mk20mk50mk -  - 1954
 -  -  -  -  - 1mk/Fe
1mk/Ni
5mk/Fe
5mk/Ni
10mk20mk50mk -  - 1953
 -  -  -  -  - 1mk/n
1mk/o
5mk/Br
5mk/Fe
10mk20mk50mk -  - 1952
 -  -  -  -  - 1mk/Cu
1mk/Fe
5mk -  -  -  -  - 1951
 -  -  -  -  - 1mk/Cu
1mk/Fe
5mk -  -  -  -  - 1950
 -  -  -  -  - 1mk5mk -  -  -  -  - 1949
 -  -  -  - 50p1mk5mk -  -  -  -  - 1948
 -  -  -  - 50p1mk5mk -  -  -  -  - 1947
 -  -  -  - 50p1mk5mk -  -  -  -  - 1946
 -  - 10p25p50p1mk -  -  -  -  -  - 1945
 -  - 10p25p50p1mk -  -  -  -  -  - 1944
 - 5p10p/Cu
10p/Fe
25p/Cu
25p/Fe
50p/Cu
50p/Fe
1mk/Cu
1mk/Fe
 -  -  -  -  -  - 1943
 - 5p10p25p50p1mk5mk -  -  -  -  - 1942
 - 5p10p25p50p1mk5mk -  -  -  -  - 1941
 - 5p10p25p/Cu
25p/CuNi
50p/Cu
50p/CuNi
1mk/Cu
1mk/CuNi
5mk -  -  -  -  - 1940
 - 5p10p25p50p1mk5mk10mk20mk -  -  - 1939
 - 5p10p25p50p1mk5mk10mk20mk -  -  - 1938
 - 5p10p25p50p1mk5mk10mk20mk -  -  - 1937
 - 5p10p25p50p1mk5mk10mk20mk -  -  - 1936
 - 5p10p25p50p - 5mk10mk20mk -  -  - 1935
 - 5p10p25p50p -  - 10mk20mk -  -  - 1934
 -  -  -  -  - 1mk5mk -  -  -  -  - 1933
 - 5p -  -  - 1mk5mk10mk20mk -  -  - 1932
 -  - 10p -  - 1mk5mk10mk20mk -  -  - 1931
 - 5p10p25p - 1mk5mk10mk -  -  -  - 1930
 - 5p10p25p50p1mk5mk10mk -  -  -  - 1929
 - 5p10p25p - 1mk5mk10mk -  -  -  - 1928
 - 5p10p25p -  -  -  -  -  -  -  - 1927
 -  - 10p25p -  -  -  -  -  - 100mk200mk1926
 -  -  - 25p -  -  -  -  -  -  -  - 1925
1p - 10p -  - 1mk -  -  -  -  -  - 1924
1p - 10p - 50p1mk -  -  -  -  -  - 1923
1p5p10p -  - 1mk -  -  -  -  -  - 1922
1p5p10p25p50p1mk -  -  -  -  -  - 1921
1p5p10p -  -  -  -  -  -  -  -  - 1920
1p5p10p -  -  -  -  -  -  -  -  - 1919
 - 5p/lion
5p/trump
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1918
Парична система: 1 марка = 100 пенита
1p - 1 пени
5p - 5 пенита
10p - 10 пенита
25p - 25 пенита
50p - 50 пенита
1mk - 1 марка
5mk - 10 марки
10mk - 10 марки
20mk - 20 марки
50mk - 50 марки
100mk - 100 марки
200mk - 200 марки
uCoin